Finansal Raporlama ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans(Tezsiz) Programı


·       Sistemin Nasıl kullanılacağı


o   Sistem Kullanım Kılavuzu http://kuzem.kastamonu.edu.tr adresinden mevcuttur.


o   Uzaktan Eğitim Haftalık ders programı program ana sayfasında mevcuttur.


o   Öğrencilerin alacakları dersler ve içerikleri program ana sayfasında mevcuttur.


o   Kayıt olan öğrenciye eposta ile dönem başında Kullanıcı adı (Öğrenci numarası) ve Şifre verilecektir.


o   Kullanıcı adı (Öğrenci numarası) ve Şifre ile sisteme giriş yapılabilecektir.


 


·       Eş Zamanlı Derslerin Yönetimi


o   Eş zamanlı dersler Adobe Connect ile gerçekleştirilecektir.


 


·       Ders Sunumları ve Ders Notları


o   Aşağıdaki Derslere ait Ders notları ve sunumlarına adı geçen linkten ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştır.


 


I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

II. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

Kodu

Ders

T+U+K*

AKTS

Kodu

Ders

T+U+K

AKTS

BMF501

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3+0+3

7.5

BMF502

SEMİNER

3+0+3

7.5

I. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

BMF503

BAĞIMSIZ DENETİM

3+0+3

7.5

BMF504

İLERİ FİNANSAL YÖNETİM

3+0+3

7.5

BMF505

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK

MEVZUATI

3+0+3

7.5

BMF506

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

3+0+3

7.5

BMF507

İLERİ VUK’DAN TFRS’YE GEÇİŞ, SÜREKLİLİK VE DENETİM UYGULAMALARI

3+0+3

7.5

BMF508

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

3+0+3

7.5

BMF509

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

3+0+3

7.5

BMF510

VERGİ TEKNİĞİ

3+0+3

7.5

BMF511

REVİZYON

3+0+3

7.5

BMF512

DIŞ TİCARET VE KAMBİYO MEVZUATI

3+0+3

7.5

BMF513

STRATEJİK YÖNETİM ve İŞLETME POLİTİKALARI

3+0+3

7.5

BMF520

FİNANSMANDA GÜNCEL KONULAR

3+0+3

7.5

BMF519

FİNANSAL TEORİLER

3+0+3

7.5

BMF522

MUHASEBE

MESLEK ETİĞİ

3+0+3

7.5

BMF521

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI ve UYGULAMALARI

3+0+3

7.5

BMF524

YATIRIM YÖNETİMİ ve YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

3+0+3

7.5

BMF523

YENİ FİNANSAL ARAÇLAR ve YENİ FİNANSAL KURUMLAR

3+0+3

7.5

BMF526

YÖNETİM MUHASEBESİ

3+0+3

7.5

BMF525

MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMALARI

3+0+3

7.5

BMF528

NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

3+0+3

7.5

BMF527

NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

3+0+3

7.5

BMF530

SOSYAL BİLİMLERDE UYGULAMALI İSTATİSTİK

3+0+3

7.5

BMF529

MODELLEME ve TAHMİN TEKNİKLERİ

3+0+3

7.5

BMF532

VERİ MADENCİLİĞİ

3+0+3

7.5

BMF531

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

3+0+3

7.5

 

 

 

 

* T: Teorik, U: Uygulama, K: Kredi


 


·       Zenginleştirilmiş / Seslendirilmiş İçerik Video Animasyon


o   Ders veren öğretim elemanı sisteme etkinlik olarak yüklenebilmektedir.


 


·       SCORM (Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli) Uyumu SCORM Uyumlu E-Öğrenme Malzeme Çeşitliliği


o   Hazırlanan paketler SCORM uyumlu olarak hazırlamıştır. Hazırlanmış olan sunumların SCORM uyumlu hale getirilmesi ile birlikte hazırlanacak öğretim materyalleri, pdf halinde hazırlanmış ders materyalleri, tartışma Formları, Beyaz tahta etkinliği kullanıma sunulmuştur.


 


·       Varsa uygulama derslerinin/saatlerinin program içindeki oranı ve yönetimi


o   Uygulama dersi yoktur.


 


·       Ders Materyallerinin Üretilmesinde / Alınmasında İzlenen Yöntemler


o   Okutulacak tüm derslerin haftalık örnek planları ve önerilen kaynaklar sisteme yüklenmiştir.


o   Ders materyalleri öğretim üyeleri tarafından üretilmiştir.  Henüz gerekmemekle beraber zorunlu durumlarda ders materyali satın alınma yoluna gidilecektir.


o   Derslere içerikler dönem başında ilk 4 (dört) hafta yüklenecek ve haftalık olarak otomatik şekilde açılarak öğrencinin kullanımına sunulacaktır.


o   Her hafta ders öncesinde o haftaya ait içerik bulunmaktadır.


o   Her hafta ders sonrasında o haftaya ait öğrenci için değerlendirme soruları bulunmaktadır.


o   Ders notlarının güncellemesi öğretim elemanı tarafından yapılabilmektedir.


 


·       Proje / Ödev / Sınav Yönetim Ve Değerlendirmesi


o   Proje / Ödevler öğretim elemanı tarafından sistem üzerinden etkinlik oluşturacak,


§  Seminer için her hafta 7 (yedi) gün süre tanınacak, bölümler halinde haftalık hazırlıklarını sisteme yüklemeleri için verilecektir,


§  Her dersten 2 (iki) ödev verilecek, ödevler için 7 (gün) gün süre tanınacak,


§  Süre bitiminde öğrenci sisteme Seminerini / Ödevini yüklemiş olmalıdır,


§  Süre içerisinde yükleme yapmayanlar Projesini / Ödevini vermemiş sayılacaktır,


§  Öğretim elemanı tarafından Seminerini / Ödevini değerlendirilecek ve öğrencilere dönütleri ile birlikte notları sistem üzerinden verilecektir.


o   Ara Sınav için öğretim elemanı tarafından sistem üzerinden etkinlik oluşturacak,


§  Ara Sınav için 120 dk süre tanınacak,


§  Süre bitiminde öğrenci sisteme Ara Sınavını yüklemiş olmalıdır,


§  Süre içerisinde yükleme yapmayanlar sınava girmemiş sayılacaktır,


§  Öğretim elemanı tarafından Ara Sınav değerlendirilecek ve öğrencilere dönütleri ile birlikte notları sistem üzerinden verilecektir.


o   Dönem Sonu Sınavı Kastamonu Üniversitesi İİBF Bankacılık ve Finans Bölümü tarafından Kastamonu Üniversitesi kampüsünde yazılı olarak yapılacaktır.


o   Not yüzdeleri aşağıdaki gibi olacaktır


§  Ödev, %20


§  Ara Sınav, %20


§  Dönem Sonu Sınavı %60.


 


·       Öğrenci / Kurum, Öğrenci Öğretim Üye İletişiminin nasıl sağlandığı ve Danışmanlık Yönetimi


o   Öğrenci ve öğretim elemanı Öğretim yönetim sistemi (LMS) ilgili problemleri için 0 366 280 16 71 numaralı telefondan, kuzem@kastamonu.edu.tr eposta ile ve ayrıca eş zamanlı olarak ders esnasında Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM) teknik destek personeline ulaşıp yardım alabilmektedirler.


o   Öğretim elemanı öğrenci iletişimi için sistem üzerinden


§  anlık ileti,


§  tartışma forumları,


§  öğretim elemanının eposta hesabına gönderilmesi ile sağlanmaktadır.


o   Danışmanlıklar öğretim elemanlarının belirlediği gün ve saatte öğrencinin katılımı ile eş zamanlı sınıf oluşturularak öğrenci ile yüz yüze görüşülerek ve eposta ile gerçekleşecektir.


Doğru iş kararları verebilmek için gerekli finansal araçları öğrenmektir. Ders kurumsal finans teorisinin temel bulgularını sunacak, ancak esas ağırlık bunların gerçek iş kararlarına uygulanmasını konu alan yüksek lisans dersidir.

Denetim ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi, güncel konular hakkında bilgi sahibi olunması denetim ile ilgili analiz ve yorumların yapılabilmesini sağlamayı amaçlayan yüksek lisans dersidir.


Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar bilgisi, çağdaş bilimsel araştırma tekniklerini tez yazım kurallarına göre analiz edilmesi ve uygulanmasının yapılacağı Yüksek Lisans dersidir.Önemli finansal olayların, krizlerin ve düzenlemelerin güncel örnekler ile tartışılması,finansal planlama yapan şirketlerin ve kişilerin yatırım ve finansman kararlarını etkileyen temel faktörleri seçilen çalışmalar ile açıklayarak öğrencilerin yorumlama ve güncel konuları takip etme yeteneğinin geliştirilmesini amaçlayan bir yüksek lisans dersidir.

Bu dersin amacı, Harcamalar üzerinden alınan “Katma Değer Vergisi” (KDV), “Özel Tüketim Vergisi” (ÖTV) ve “Motorlu Taşıtlar Vergisi” (MTV) uygulamalarının genel mantığı hakkında bilgi vermektir.

Temel finansal kavramları ve teorileri, finans teorilerini uygulamaya geçirme becerisi ve şirketlere uygun finansal politikalar geliştirebilmesini sağlayan Yüksek Lisans dersidir.


Bu dersin amacı, Ulusal Muhasebenin esası olan Vergi Usul Kanun (VUK) uygulamalarından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) temel alan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) geçiş sureci olan ilk uygulama, TFRS'nin sonraki dönem uygulamalarını ve Karşılaştırmalı TFRS Bağımsız Denetim Raporu hazırlamanın genel mantığı hakkında bilgiler vermektir.

Üretim işletmelerinde üretilen ve satılan mamullerin maliyetini hesaplamak için geliştirilen maliyet sistemlerini hem kuramsal açıdan hem de uygulamalı olarak öğrenciye öğretmeyi konu alan yüksek lisans dersidir.

Öğrencilerin, istatistiksel tahmin tekniklerini bilgisayar uygulamaları ile doğru kullanabilme, sonuçları doğru yorumlayabilme ve karar verebilme becerisi kazanmalarını sağlayarak, çeşitli kısa ve uzun vadeli işletme kararlarını alabilmelerini sağlayan yüksek lisans dersidir.

Öğrencilerin, nicel araştırmalarının benzerlik ve farklılıklarını öğretmek, nicel veri toplayabilme, analiz edebilme, yorumlama ve önerilerde bulunabilme bilgi ve becerilerini geliştirmek; istatistiksel yöntemleri kullanabilme, doğru yöntemi seçebilme, karar verebilme, tahmin yapabilme ve sonuçları doğru yorumlayabilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.


Bu dersin amacı, vergi ve muhasebe uygulamalarının ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi mükelleflerinin durumuna uygun vergi planlaması araçlarının belirlenmesi uygulamalarının genel mantığı hakkında bilgiler vermektir.


Dünyada etkinliğini her geçen gün daha da arttıran finansal sistem hususunda katılımcıları bilgilendirmek ve gelişmekte olan sermaye piyasalarımızın yapısını ve sermaye piyasası mevzuatını öğrenmek, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nu inceledikten sonra, bankalarda muhasebe usullerine, faaliyet raporlarının hazırlanmasına ve usullerine, bankaların iç sistemlerine yer vermek, kredi ve karşılık konularını, bankaların birleşme, bölünme ve hisse değişimini anlamlandırmalarını sağlayacak Yüksek lisans dersidir.


Öğrencilerin, işletme düzeyinde stratejilerin nasıl geliştirilebileceği ve uygulanabileceğine ilişkin genel çerçeveyi öğrenmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede yöneticilerin belirsizlik şartlarını nasıl yönetebildikleri, nasıl strateji geliştirdikleri ve geleceği şekillendirecek kararları nasıl verebildiklerini anlamaları sağlanacak yüksek lisans dersidir.

uluslararası arenada gittikçe artan sayıda firmanın uyguladığı ve yeni Türk Ticaret Kanunu'nun onaylanmasıyla önemi Türkiye'de de artan uluslararası finansal raporlama standartlarının teorik ve uygulama esaslı olarak öğretilmesini amaçlayan yüksek lisans dersidir.


Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarına geçiş sureci, standartların nasıl hazırlandığı, mevcut standartların neler olduğu ve standart bulunmayan durumlarda başvurulacak kavramsal çerçevenin genel mantığı hakkında bilgiler vermeyi konu alan yüksek lisans dersidir.

Yatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi sürecinde kullanılan bilimsel analiz yöntemleri ile sayısal teknikleri uygulama becerisinin kazandırılmasını konu alan yüksek lisans dersidir.

Finansal araçlar ve türevlerini tanımları ve bu araçların kullanımı hakkında temel düzeyde bilgiye ve çözümleme becerisine kavuşturulmasını amaçlayan yüksek lisans dersidir.

Yönetim stratejisinin belirlenmesi, kaynakların dağıtımı, maliyet planlaması ve kontrolü, başarının ölçülmesi, çağdaş gelişmelerin yönetim muhasebesine etkileri, maliyet davranışları ve yöntemlerinin öğrenilmesini konu alan yüksek lisans dersidir.

Öğrencilerin karmaşık işletme ve iş dünyası problemlerini çözümleyip, modelleyebilmesi, ve oluşan modellerin farklı teknikler kullanarak çözüme ulaştırılması, ulaşılan çözümün yorumunun yapılması ve karar vericilere faydalı olacak şekilde sunulmasıdır.