MİSYONUMUZ

Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Misyonu bilimsel bilgi ve teknolojik amaçlar doğrultusunda aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

a) Üniversitede yürütülmekte olan uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek.

b) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

c) Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.

ç) Önlisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

d) Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak.

e) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

f) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar yapmak.

VİZYONUMUZ

Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Vizyonu çağın eğitim sistemine geçiş yapmayı temel ilke edinerek aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eğitimleri vermek, öğretim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

c) Üniversitede ve üniversite dışında yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, otomasyonları ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak veya önermek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Eğitim öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve desteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü, doktora ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.