Öğrenci Bilgilendirme

  SINAVLAR HAKKINDA

          Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, dönem sonu (yarıyıl/yılsonu) sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavlarıdır. Bu sınavlar test şeklinde yapılır. Sınav tarihleri ve Sınav Salon bilgileriniz sınav haftası öncesi Önlisans öğrencileri için Kuzem Ana Saysafında duyurulur. Lisans öğrencilerinin sınav tarihleri öğrenim gördükleri fakülte tarafından duyurulur.

          Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz

          -Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak dekanlığa/müdürlüğe yapar. Dekan/Yüksekokul müdürü itirazı, ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanına incelettirir. Sonuç on gün içinde dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Tespit edilen maddî hata ilgili yönetim kurulunca düzeltilir.

          -Sınavlara ve sınav sonuçlarına itirazlarla ilgili vereceğiniz tüm dilekçeleri Öğrenim gördüğünüz birime  (Meslek Yüksekokulu/Fakülte/Yüksekokul) teslim etmeniz gerekmektedir.

 

            UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNE DEVAM MECBURİYETİ

          Öğrencilerin teorik derslere %70 oranında devamları zorunludur. (Canlı derslere katılım süreleriniz sistem tarafından otomatik olarak kayıt altına alınır.)

 

          UZAKTAN EĞİTİMDEN ALMIŞ OLDUĞUNUZ DERSLERİN BAŞKA DERSLERİNİZLE ÇAKIŞMASI DURUMUNDA

          Uzaktan eğitim sistemimizden almış olduğunuz derslerinizin başka derslerinizle çakışması durumunda Fakülte/Yüksekokul/Myo belirterek gün, saat ve öğretim elemanı  bilgilerini  Kullanıcı İşlemleri /  Bize Sorun menüsünden bildirebilirsiniz.
kuzem nekadar guvenli ? aytac
Last modified: Saturday, 23 March 2019, 3:25 PM